EST 1987

välkommen till hannaskolan

Trygghet ★ Kunskap ★ Hälsa ★ Framtidstro

Förskola

På Hanna förskola har vi barnens bästa i fokus och är måna om att varje barn ska bli sett, lyssnat till och få sina behov tillgodosedda. Vårt uppdrag kan liknas vid en trebent pall där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Skola

I F-6 har varje klass har två mentorer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever en trygg, inspirerande, rolig och lärorik skolgång. På högstadiet har klassen ämneslärare i alla olika skolämnen. Varje klass har tre mentorer som följer eleverna i tre år.

Fritidshem

Hannaskolans fritidshem är en viktig del av elevernas skoldag. Från tidig morgon, under raster och självklart under eftermiddagarna fylls lokalerna med elever som erbjuds en trygg, utmanande och målinriktad verksamhet. 

en trygg och stimulerande lärmiljö

På Hannaskolan får eleverna en gedigen utbildning i en stimulerande lärmiljö, präglad av gemenskap, trygghet och glädje. Vi har en kristen profil som framför allt kommer till uttryck i vår människosyn och vår vilja att göra gott mot vår nästa. Vi värnar också om vårt kristna kulturarv, traditioner och högtider. Alla människors lika värde är grundläggande i vårt bemötande och det är viktigt för oss att varje elev ska bli sedd och få utvecklas både i kunskap, gåvor och talanger.  Vi har en god akademisk nivå och goda studieresultat. Hannaskolan är en öppen och välkomnande gemenskap. Hos oss du möter legitimerade lärare med lång erfarenhet, hög kompetens och yrkesskicklighet i en atmosfär av framtidstro och hopp!

Historik

Hannaskolan startades 1987 och var då en av de första fristående skolorna i Örebro. Klicka för att läsa mer.

Vision & Värdegrund

Vi har en kristen profil som framför allt kommer till uttryck i vår människosyn och vår vilja att göra gott mot vår nästa. Klicka för att läsa mer.

God miljö för lärande & utveckling

På Hannaskolan arbetar erfarna och engagerade pedagoger som skapar en trygg inlärningsmiljö. Vi ser att en god relation mellan lärare och elever ger bra förutsättningar för lärande.

en trygg och stimulerande lärmiljö

På Hannaskolan får eleverna en gedigen utbildning i en stimulerande lärmiljö, präglad av gemenskap, trygghet och glädje. Vi har en kristen profil som framför allt kommer till uttryck i vår människosyn och vår vilja att göra gott mot vår nästa. Vi värnar också om vårt kristna kulturarv, traditioner och högtider. Alla människors lika värde är grundläggande i vårt bemötande och det är viktigt för oss att varje elev ska bli sedd och få utvecklas både i kunskap, gåvor och talanger.  Vi har en god akademisk nivå och goda studieresultat. Hannaskolan är en öppen och välkomnande gemenskap. Hos oss du möter legitimerade lärare med lång erfarenhet, hög kompetens och yrkesskicklighet i en atmosfär av framtidstro och hopp!

Historik

Hannaskolan startades 1987 och var då en av de första fristående skolorna i Örebro.

Klicka för att läsa mer.

Vision & Värdegrund

Vi har en kristen profil som framför allt kommer till uttryck i vår människosyn och vår vilja att göra gott mot vår nästa.

Klicka för att läsa mer.

GOD MILJÖ FÖR LÄRANDE & UTVECKLING

På Hannaskolan arbetar erfarna och engagerade pedagoger som skapar en trygg inlärningsmiljö. Vi ser att en god relation mellan lärare och elever ger bra förutsättningar för lärande.

Klicka för att läsa mer.

Våra Plattformar

Hannaskolan använder tre plattformar gemensamt med föräldrarna: Unikum, skola 24 & förskoleappen.

Till Unikum har både elev och förälder personliga inloggningar som administreras av elevens mentor. Förälderns inloggning ger tillgång till alla egna barn genom samma inloggning.

Till skola24 har bara föräldrarna personliga inloggningar. Förälderns inloggning ger tillgång till alla egna barn genom samma inloggning.

Förskolan använder förskoleappen.

Vill du börja på Hannaskolan?

Nya elevintag sker under vårterminen. Vi tar inte emot köfrågor via telefon utan hänvisar alla frågor till info@hannaskolan.nu

Om du ställt ditt barn i kö står barnet kvar i kö tills ni avsäger er köplatsen. Om ni blir erbjudna en plats får ni veta det via e-post. 

Kontakt

Telefon

Telefon Växel : 019-277 27 60

E-post

Besöksadress

Egnahemsgatan 2
703 47 Örebro

Kontaktpersoner

Klicka här för kontaktpersoner

Hannaskolan Örebro

Hitta till oss

Jobba hos oss