Försäkring

Alla är försäkrade

Örebro Kommun har tecknat försäkring för alla barn i kommunen. Vid eventuellt olycksfall görs skadeanmälan via Örebro kommuns hemsida.

www.orebro.se

Barn & utbildning > grundskola > försäkring