Skola

trygg, inspirerande och lärorik skolgång

Vår skola

Varje klass har två mentorer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever en trygg, inspirerande, rolig och lärorik skolgång. Förskoleklassen håller till på bottenvåningen (ingång C) och år 1-6 hittar ni på våning 3 (ingång B).

På högstadiet har klassen ämneslärare i alla olika skolämnen. Varje klass har tre mentorer som följer eleverna i tre år. Vi känner oss privilegierade att få följa och stötta våra elever under tre händelserika år i deras liv!

Högstadiets ingång (A) hittar du på Egnahemsgatan.

Urvalskriterier för skola

Huvudmannen tillämpar Skolinspektionens urvalsgrunder. Hannaskolan är öppen för alla elever. Om det finns fler sökande elever än platser gör skolan ett urval. De urvalsgrunder som Hannaskolan tillämpar är godkända av Skolinspektionen och  innebär anmälningsdatum, syskonförtur, geografisk närhet och vissa verksamhetsmässiga samband.

Hannaskolan har högt söktryck vilket innebär att många elever står i kö till vår verksamhet. Vi har ett begränsat antal platser och kan därför tyvärr inte erbjuda plats till alla som står i kö.

Förskoleklass

Du kan nå förskoleklassen på telefon:
070-109 53 02

Årskurs 1-6

Du kan nå årskurs 1-6 på telefon:
019-277 27 66

Årskurs 7-9

Du kan nå årskurs 7-9 på telefon:
019-277 27 76