Fritidshem

trygg, utmanande och målinriktad verksamhet

Vårt fritidshem
Hannaskolans fritidshem är en viktig del av elevernas skoldag. Från tidig morgon, under raster och självklart under eftermiddagarna fylls lokalerna med elever som erbjuds en trygg, utmanande och målinriktad verksamhet. Hos oss är fritids mycket uppskattat bland eleverna och vi är väldigt stolta över vår verksamhet!

Rastverksamhet
Pedagoger från fritidshemmet finns med under rasterna. Fokus är gemenskap, rörelseglädje och delaktighet genom såväl styrda aktiviteter såsom i den fria leken. Eleven tränas i ansvar genom att vara en del i att ta hand om vår rastbod där vi hjälps åt med att låna ut och ta hand om våra gemensamma saker. Det är lätt att trivas på våra raster.

FRIS
Om du går i år 1 eller år 2 så möter du en fritidslärare vid ett förmiddagspass i veckan där du får öva dig i samarbete, fördjupning i lek eller jobba med egna projekt som intresserar dig. Frågar du eleverna så säger flera att detta är den bästa lektionen på veckan.

Fritids under eftermiddagen
Vårt fritidshem är organiserat i tre avdelningar utifrån elevens ålder. Vi tror på en progression i lärandet och vill möta eleven där den är och anpassa innehåll utifrån intresse och mognad.

På Korallen möts elever från Förskoleklass. På Opalen går de barn som går i år 1-2 och på Onyxen ses de elever som går i år 3-4.

På fritids ska du som barn få känna dig både trygg, utmanad och stimulerad. Respekten för medmänniskan är grundläggande och leken och skapandet får ta stor plats.
Vårt fritidshem ska helt enkelt vara en underbar, spännande och inspirerande plats både för dig som barn, dig som förälder och oss som personal!

Korallen

Korallen är för elever i förskoleklass. Du kan nå korallen på telefon:
070-109 53 02

Opalen

Opalen är för elever i årskurs 1-2. Du kan nå opalen på telefon:
076-677 21 82

Onyxen

Onyxen är för elever i årskurs 3-4. Du kan nå onyxen på telefon:
070-109 53 05