Vision & Värdegrund

en god grund för framtiden

Trygghet & Kunskap

På Hannaskolan får eleverna en gedigen utbildning i en stimulerande lärmiljö, präglad av gemenskap, trygghet och glädje. Vi har en kristen profil som framför allt kommer till uttryck i vår människosyn och vår vilja att göra gott mot vår nästa. Vi värnar också om vårt kristna kulturarv, traditioner och högtider. Alla människors lika värde är grundläggande i vårt bemötande och det är viktigt för oss att varje elev ska bli sedd och få utvecklas både i kunskap, gåvor och talanger. Vi har en god akademisk nivå och goda studieresultat. Hannaskolan är en öppen och välkomnande gemenskap. Hos oss du möter legitimerade lärare med lång erfarenhet, hög kompetens och yrkesskicklighet i en atmosfär av framtidstro och hopp!

Hälsa & Framtidstro

Forskning visar tydligt att ungas mående och förmåga till inlärning påverkas av en hälsosam livsstil, varför vi har profilerat oss med extra mycket friluftsliv, idrott och hälsa samt kultur. Som elev får du en skolgång fylld av god lärandegemenskap och varierade skoldagar med kreativa inslag. Varje läsår innehåller kulturella upplevelser, studiebesök, spännande utflykter, skogsdagar och lärorika studieresor som stärker lärandet och främjar god hälsa för våra elever. Skoldagarna inleds med morgonsamling där eleverna erbjuds delta i morgonbön. Det är tillfällen när eleverna tillsammans med sina lärare får möjlighet till reflektion kring mående och välbefinnande och där existentiella frågor ges utrymme i enlighet med Barnkonventionens intentioner om barns rätt till andlig utveckling. Dessa stunder präglas av omsorg om vår nästa, hopp och positiv framtidstro.

Samverkan

För oss är samarbetet med dig som förälder viktigt och tillsammans kan vi ge de unga en god grund för framtiden.